2 bước cơ bản để thiết kế một nhà xưởng tiêu chuẩn

Thiết kế là khâu quan trọng nhất trong việc thi công xây dựng nhà xưởng. Thông qua giai đoạn thiết kế, các ý tưởng và yêu cầu của chủ đầu tư sẽ được thể hiện rõ nét. Đồng thời, chủ đầu tư và nhà thầu cũng sẽ ước tính được sơ bộ chi phí xây dựng nhà xưởng. Vì vậy, giai đoạn thiết kế luôn được trú trọng đặc biết. Trong giai đoạn thiết kế bao gồm 2 bước cơ bản sau:

  1. Bước 1: Xây dựng ý tưởng và các phương án thiết kế

Xây dựng ý tưởng và các phương án thiết kế thi công xây dựng nhà xưởng chủ yếu dựa vào yêu cầu của chủ đầu tư nhà xưởng và mặt bằng thực tế. Nhà thầu sẽ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của chính nhà đầu tư. Sau đó, nhà thầu sẽ phải đi khảo sát mặt bằng thực tế để tìm ra nhưngx phương án tối ưu nhất. Trong giai đoạn này, nhà thầu phải thực hiện các công việc sau:

Đưa ra các phương án thi công xây dựng nhà xưởng cụ thể: vị trí, quy mô, các hạng mục công trình, hạ tầng kỹ thuật

Đưa ra các phương án về công nghệ, dây chuyền công nghệ được áp dụng đối với công trình có yêu cầu hoặc được yêu cầu theo GMP đối với việc thi công và xây dựng nhà xưởng…

Đưa ra các phương án về kiến trúc đối với các công trình được yêu cầu kiến trúc như văn phòng, bảo vệ nhà xưởng…; những phương án về kết cấu chính, hệ thống và hạ tầng kỹ thuật chủ yếu đối với công trình thi công về nhà xưởng; Phương án tối ưu về những quy định môi trường, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của KCN hay các cụm CN khi bắt tay vào thiết kế nhà xưởng…

Các phương án thi công xây dựng nhà xưởng sẽ được đưa ra đều phải dựa trên tiêu chuẩn và quy chuẩn đã được quy định. Các phương án sẽ phải được chủ đầu tư phê duyệt.

  1. Bước 2: Bắt tay thực hiện thiết kế thi công xây dựng nhà xưởng.

Sau khi đã có sự thống nhất được các phương án với chủ đầu tư, nhà thầu sẽ bắt đầu thiết kế thi công xây dựng nhà xưởng trên các bản vẽ. Các bản vẽ sẽ mô tả đầy đủ chi tiết về tổng mặt bằng công trình; sơ đồ dây chuyền công nghệ; kiến trúc các công trình; kết cấu cơ sở hạ tầng kỹ thuật…Các bản vẽ phải đảm bảo đầy đủ được các thông tin kỹ thuật, vật liệu được sử dụng và chi tiết cấu tạo. Do vậy, thiết kế bản vẽ thi công xây dựng nhà xưởng đỏi hỏi phải là những người có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn cao. Nếu người thiết kế bản vẽ non tay nghề, thiếu kinh nghiệm hoặc kiến thức không sâu sẽ dẫn đến tình trạng bản thiết kế không phù hợp với điều kiện thực tế, các phương án sẽ không được thể hiện đầy đủ hoặc bị thể hiện sai. Do vậy, chủ đầu tư nên lựa chọn những nhà thầu uy tín trên thi trường để tránh những rủi ro có thể xảy ra.

Việc thiết kế thi công xây dựng nhà xưởng là bước quan trọng giúp công trình đáp ứng được nhu cầu sử dụng hiệu quả nhất. Do đó, chủ đầu tư phải đặc biệt quan tâm đến giai đoạn này để có thể kiểm tra phát hiện, khắc phục kịp thời sai sót. Đồng thời, chủ đầu tư phải tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các nhà thầu như cung cấp thông tin chi tiết về yêu cầu của mình, tạo điều kiện cho khảo sát mặt bằng…

 

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.