Các khu công ngihệp đã đạt được nhiều kế quả quan trọng (Phần 1)

Tính cho đến tháng 12/2016, trên khắp cả nước có 325 KCN được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên lên đến 94,9 nghìn ha, trong đó, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê vào khoảng 64 nghìn ha, chiếm tới 67% tổng diện tích đất tự nhiên. Trong số 325 KCN đã được thành lập, đã có 220 KCN đã đi vào hoạt động, có 105 KCN đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng. Tỷ lệ lấp đầy của các KCN đạt 51%, đã cao hơn 2% so với cuối năm 2015; riêng đối với các KCN đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt đến 73%, cao hơn 6% so với cuối năm 2015. Vùng Đông Nam Bộ là vùng có số KCN được thành lập nhiều nhất với 111 KCN (chiếm đến 34%); tiếp đến là vùng Đồng bằng sông Hồng với 85 KCN (chiếm 26%) và vùng Tây Nam Bộ với 52 KCN (chiếm tới 16%).

Cho đến nay, có 16 KKT ven biển đã được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước xấp xỉ lên đến 815 nghìn ha. Ngoài ra, còn có 2 KKT (KKT ven biển Thái Bình, tỉnh Thái Bình và KKT Ninh Cơ, thuộc tỉnh Nam Định) tuy có trong quy hoạch nhưng chưa được thành lập. Trong số 16 KKT ven biển có 36 KCN, khu phi thuế quan đã được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên có 16,1 nghìn ha (diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê chiếm khoảng tàm 48%). Tổng số diện tích đất đã cho thuê để thực hiện các dự án đầu tư và sản xuất trong KKT ven biển đạt trên 30.000 ha, đã chiếm khoảng 40% tổng diện tích đất dành cho việc sản xuất công nghiệp, du lịch, dịch vụ trong KKT vùng ven biển.

Kết cấu hạ tầng KCN, KKT đang từng bước được hoàn thiện

Tính cho đến tháng 12 năm 2016, đãcó 325 dự án hạ tầng KCN, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt tới 318,5 ngàn tỷ đồng; tổng vốn đầu tư đã thực hiện đạt 132 ngàn tỷ đồng (đạt 41,5%). Trong khi đó, tại các KKT vùng ven biển, tổng số vốn đầu tư đăng ký xây dựng hạ tầng kỹ thuật đạt là 155 ngàn tỷ đồng, bao gồm: vốn đầu tư ở trong nước là 133 ngàn tỷ đồng (chiếm 84%), vốn đầu tư ở nước ngoài đạt 1,1 tỷ USD (chiếm 16%).

Các KKT ven biển lớn khác như Định An, Năm Căn đã từng bước hoàn thành quy hoạch chung xây dựng và đang hoàn thành các công tác lập quy hoạch chi tiết các khu chức năng, thực hiện đền bù giải phóng đất mặt bằng cho các dự án đầu tư đã được cấp phép và bước đầu đã đầu tư một số công trình kết cấu hạ tầng quan trọng, nhất là các hệ thống đường giao thông.

 

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.