Hướng dẫn thiết kế nhà xưởng tiêu chuẩn mà kinh tế

 1. Các bước thiết kế cơ bản khi lên thiết kế nhà xưởng:

Bước 1: Thiết kế phần cơ sở,

Bước 2 : Thiết kế phần bản vẽ thi công.

Ngoài ra các bước thiết kế có thể tùy thuộc theo người đầu tư quyết định khi phê duyệt dự án.

 1. Nội dung thiết kế nhà xưởng cơ sở :

Bao gồm 02 phần: phần thuyết minh và phần bản vẽ.

 1. Phần thuyết minh thiết kế nhà xưởng cơ sở bao gồm có các nội dung:
 2. a) Giới thiệu tóm tắt địa điểm sẽ xây dựng, phương án thiết kế; tổng mặt bằng của công trình, hoặc phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến; vị trí, quy mô xây dựng của các hạng mục công trình; việc kết nối giữa các hạng mục công trình thuộc dự án và với hạ tầng kỹ thuật của từng khu vực;
 3. b) Phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu về công nghệ;
 4. c) Phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu về kiến trúc;
 5. d) Phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật chính, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình;

đ) Phương án bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy theo quy định hiện hành của pháp luật;

 1. e) Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu sẽ được áp dụng.
 2. Phần bản vẽ thiết kế nhà xưởng cơ sở bao gồm:
 3. a) Bản vẽ tổng mặt bằng công trình hoặc bản vẽ bình đồ phương án tuyến công trình đối với các công trình xây dựng theo tuyến;
 4. b) Sơ đồ công nghệ, bản vẽ dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu về công nghệ;
 5. c) Bản vẽ phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu về kiến trúc;
 6. d) Bản vẽ phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chính chủ yếu của công trình, kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực

III. Nội dung thiết kế bản vẽ thi công nhà xưởng: Bao gồm thuyết minh cho thiết kế, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan, dự toán xây dựng của công trình.

Thiết kế bản vẽ thi công là thiết kế bảo đảm thể hiện được đầy đủ nhất các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn sẽ được áp dụng, đảm bảo đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình

Giá trị cốt lõi khi thiết kế nhà xưởng mà bài viết muốn vươn tới là: Một giải pháp kinh tế cho việc xây dựng nhà xưởng.

Trên thực tế sẽ có nhiều nguyên nhân làm tăng giá thành khi xây dựng trong đó có việc đơn vị thiết kế chọn giải pháp kết cấu không hợp lý, hoặc thiết kế các thành phần cấu kiện quá lớn – dư bền. Giải pháp kết cấu không hợp lý thường rơi vào phần giải phát kết cấu móng và kết cấu nền. Một số khu vực địa chất rất tốt nhưng đơn vị thiết kế vẫn lựa chọn phương án móng như khu vực đất yếu như móng cọc ép, cọc nhồi. Thực tế nhận thấy móng trên nền đất yếu sẽ tốn kém gấp khoảng 2 lần so với móng trên nền đất tốt và làm tăng khoảng 20% giá thành xây dựng. Ngoài ra các giải pháp nền cho công trình cũng là điều rất đáng bàn, ta nên chọn nền trên phần đất tự nhiên (hệ đàn hồi) hay nền trên cọc (hệ kết cấu cứng), nền bê tông nhựa hay nền bê tông xi măng, tất cả cần phải cân nhắc kỹ vì nhà xưởng có bề mặt nền rất lớn. Là đơn vị thiết kế luôn muốn những sản phẩm của mình mang lại lợi ích cao nhất cho người đầu tư, nên bài viết luôn đặt yếu tố kinh tế song song với yếu tố kỹ thuật khi thiết kế nhà xưởng. Đơn vị thiết kế là tập hợp cả một đội ngũ kỹ sư và kiến trúc sư thường thì yếu tố kỹ – mỹ thuật mặc định phải đạt được trong con người – hệ thống, nhưng yếu tố kinh tế thì không phải lúc nào trong con người – hệ thống thiết kế cũng sẽ có, điều này cần có sự quan tâm thường xuyên từ công ty, từ lợi ích của khách hàng, từ yêu cầu thật hoàn chỉnh của sản phẩm thiết kế.

 

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.