Nhà xưởng tiền chế – Xây dựng và ứng dụng (Phần 2)

Xem thêm Nhà xưởng tiền chế – Xây dựng và ứng dụng (Phần 1)

4.Cấu tạo của nhà xưởng tiền chế:

Nhà xưởng tiền chế thông thường sẽ gồm 3 thành phần sau:

– Khung chính (gồm cột và kèo) là các cấu kiện tổ hợp có tiết diện “I”, có bề cao tiết diện không đổi hoặc là vát.

– Thành phần kết cấu thứ yếu (gồm xà gồ, thanh chống đỉnh tường và dầm tường) là các thanh thép nhẹ được tạo hình nguội chữ “Z” và chữ “C” hoặc các dầm có bụng rỗng

– Tấm thép tạo hình bằng cán (gồm tấm mái và tường)

Tất cả các thành phần chính này của nhà xưởng tiền chế đều được khoan lỗ, tính toán cụ thể hết từ trong nhà máy sau đó chuyển đến công trường chỉ cần lắp đặt. Nhờ vào đó, chất lượng của các thành phần nhà xưởng tiền chế sẽ luôn được bảo đảm vì được sản xuất hoàn toàn tại nhà máy theo tiêu chuẩn và việc được kiểm tra nghiêm ngặt.

  1. Các thông số cơ bản:

Chiều rộng: tùy thuộc vào từng yêu cầu, không hạn chế. Chiều rộng nhà được tính từ mép ngoài tường cho đến mép ngoài tường còn lại.

Chiều dài: tùy thuộc vào từng yêu cầu, không hạn chế. Chiều dài nhà được tính từ mép ngoài tường đến cho mép ngoài tường còn lại.

Chiều cao: tùy thuộc từng vào yêu cầu. Chiều cao nhà được tính từ gốc trụ cho đến diềm mái (giao giữa tôn mái và tôn tường).

Độ dốc mái: Độ dốc mái sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc thoát nước mưa ở trên mái. Độ dốc mái thường được lấy là 15%.

Bước cột: là khoảng cách giữa các cột theo chiều dọc nhà, sẽ được xác định dựa vào chiều dài của nhà và mục đích sử dụng trong nhà.

Tải trọng: là các tác động lên công trình (trọng lượng bản thân, của hoạt tải mái, tải trọng gió, tải trọng của cầu trục, tải trọng sàn, Tải trọng sử dụng…)

 

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.