Định hướng phát triển công nghiệp việt nam

Để theo kịp các nước trong khu vực việt nam ngày cang phấn đấu phát triển, đặc biệt là các ngành công nghiệp trong nước  phải nổ lực bứt phá có định hướng đúng đắn cho những năm sắp tới. mục tiêu năm 2020 việt nam sẽ theo kịp các nước khu vực trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. theo thủ tướng chính phủ cho rằng từ năm 2020 đến 2024 có 20 hiệp định thương mại được ký kết. và lúc đó thuế của việt nam là 0%.

Để thực hiện được các chính sách và đi đúng định hướng phát triển công nghiệp thì cần cơ hội va thách thức. chính sách phát triển vừa nhỏ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ,phát triển công nghiệp hỗ trợ kèm chính sách ưu đãi đào tạo nhân lực…

san-xuat-cong-nghiep

Sản xuất công nghiệp

Cùng với các chính sách trên  thì phát triển hạ tầng  cũng rất quan trọng và điều tất yếu là thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào trong ngành công nghiệp chuyển biết từ lượng sang chất.

Theo đánh giá ông vương đình huệ chính sách phát triển công nghiệp việt nam hiện nay bao gồm ba chính sách quan tâm nhất: môi trường kinh doanh, phát triển năng lực, chính sách tác động ngành đang được ưu tiên.

Vậy trong vài năm tới đất nước tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa chú trọng tới hướng đi lộ trình phát triển trên cơ sỡ bền chắc làm theo từng giai đoạn.

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.