Lưu ý khi đi thuê nhà xưởng

Trước khi thuê nhà xưởng thì khâu kiểm tra đầu tiên là vô cùng quan trọng. Bởi nó quyết định tới toàn bộ hoạt động của công ty sau này. Bài viết dưới đây chúng tôi chia sẻ cho các bạn những lưu ý trước khi đi thuê một nhà xưởng.

Nhà xưởng

Nhà xưởng

7 lưu ý trước khi đi thuê nhà xưởng:

1, Hỏi giấy phép kinh doanh trước: Liên hệ Sở Kế hoạch Đầu tư xem vị trí nhà xưởng bạn muốn thuê có làm được giấy phép hay không
2, Sơn sửa lại nhà xưởng: Bạn hãy yêu cầu chủ nhà xưởng sơn lại tường nhà xưởng, sửa lại mái tôn nhà xưởng, chữa lại cổng ra vào nhà xưởng khi bạn thuê.

3. Thời hạn thuê nhà xưởng.
Những chủ doanh nghiệp mới đôi khi không muốn thuê nhà xưởng, hoặc chỉ thuê trong thời gian ngắn.
Nhưng có thể bạn sẽ phát triển rộng lớn hơn mà thuê trong thời hạn ngắn, bạn sẽ phải chịu giá thuê cao hơn so với thuê dài hạn, mất chi phí sửa chữa nhà xưởng cho phù hợp hoạt động sản xuất. Thường thì, nhiều chủ nhà xưởng không cho thuê nhà xưởng với thời hạn ngắn hơn ba năm.

4, Trạm điện: Yêu cầu chủ nhà xưởng cung cấp bình điện đủ để bạn tiến hành hoạt động sản xuất
5, Hệ thống PCCC: Đảm bảo rằng nhà xưởng bạn muốn thuê có hệ thống PCCC để bảo vệ tài sản của bạn sau này và để dễ được cấp giấy phép
6, Văn phòng: Đây là chỗ cho nhân viên của bạn làm việc hàng ngày tại nhà xưởng

7. Cho thuê lại nhà xưởng và các quyền sử dụng được cho phép.
Nếu bạn định dời đi hoặc chỉ sử dụng một phần nhà xưởng đã thuê, bạn sẽ muốn cho thuê lại, hoặc cho doanh nghiệp khác thuê một phần nhà xưởng mình đang thuê. Nhưng điều này lại phải có sự cho phép của chủ nhà xưởng đang cho bạn thuê. Vì thế, khi ký hợp đồng thuê xưởng nên có điều khoản cho thuê lại nhà xưởng một phần hoặc toàn bộ.

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.