Nền công nghiệp phát triển tại Bình Dương

Nói đến Bình Dương có thể kể đến một nền công nghiệp tiềm năng với các hàng tiêu dùng, thực phẩm, nông sản, đóng góp lớn vào nền kinh tế quốc dân.

cong-nghiep-hoa-binh-duong

Bình Dương ngày càng phát triển công nghiệp

Trong những năm gần đây, tỉnh chú trọng đến việc quy hoạch phát triển công nghiệp. Chính điều này góp phần làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của Bình Dương. Để có thể hoạch định đúng hướng với nguồn lực kinh tế, tỉnh đã phát huy sức mạnh của các thành phần kinh tế, huy động mạnh các nguồn vốn từ bên ngoài để tập trung đầu tư vào các khu, cụm xưởng sản xuất. Điều này đã góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh tiến trình công cuộc hiện đại hóa. Ngày nay, Bình Dương hoàn toàn có quyền tự hào về nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ của mình, đóng góp phần lớn vào nền kinh tế quốc dân. Đây  là bước ngoặt chung của tỉnh, quyết định những bước đi tiếp theo trong tương lai. Đối với những khu vực khác trong cả nước thì hoàn toàn có thể học hỏi những bài học tăng trưởng của Bình Dương.

Trong đó, ngành công nghiệp hỗ trợ góp phần quan trọng trong việc phát triển nhanh chóng nền sản xuất công nghiệp, phục vụ cho nhu cầu tất yếu về nguyên liệu cho sản xuất. Những thành tựu quan trọng có thể kể đến là số lượng doanh nghiệp, lao động, giá trị sản xuất, doanh thu tăng cao, đưa vị thế của tỉnh lên một tầm cao mới. Không chỉ vậy, đây cũng là những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển ngành công nghiệp chế biến của tỉnh nói riêng, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung.

 

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.