Những bước tăng trưởng của các khu công nghiệp Hải Phòng

Nhắc đến Hải Phòng người ta nhắc đến một nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững, đóng góp quan trọng vào sự phát triển đất nước.

Để có được những thành công như ngày hôm nay phải kể đến việc Hải Phòng đã thành công trong việc thu hút hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Với hoạt động xúc tiến thương mại trong năm, thành phố đã mở ra nhiều cơ hội đổi mới. Cổng thông tin điện tử đã nâng cao chất lượng bằng 3 thứ tiếng : tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật, đáp ứng được các tiêu chí về thời sự, cập nhật, có giá trị.

cong-nghiep-hai-phong

Nền  kinh tế Hải Phòng tăng trưởng mạnh mẽ

Cùng với việc mở rộng các cơ hội về vốn, Hải Phòng cũng làm rất tốt việc giải quyết những vấn đề nội bộ về công tác mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hạ tầng. Song song đó là đào tạo nguồn nhân lực, tạo việc làm cho người lao động. Các trung tâm dạy nghề và kỹ thuật cũng được đẩy mạnh. Trong vòng 6 tháng đầu năm Hải Phòng đã thu về được nhiều thành tựu quan trọng, tiếp tục tạo động lực cho các tỉnh trên khắp cả nước.

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.