bể chứa ngầm

Tổng hợp những kinh nghiệm quan trọng khi thiết kế bể chứa nước lớn

Với mục đích tiết kiệm diện tích và tăng tối đa hiệu quả làm việc nên nhiều công trình xây dựng như nhà dân, nhà xưởng, khu chế suất đều thiết kế bể chứa nước ngầm. Không thể phủ nhận đây là công trình quan…