cong-nghiep

Nền công nghiệp phát triển tại Bình Dương

Nói đến Bình Dương có thể kể đến một nền công nghiệp tiềm năng với các hàng tiêu dùng, thực phẩm, nông sản, đóng góp lớn vào nền kinh tế quốc dân. Trong những năm gần đây, tỉnh chú trọng đến việc quy hoạch phát…