Khu công nghiệp

Tìm hiểu một số khu công nghiệp lớn miền Đông Nam Bộ

Với vị thế thuận lợi phù hợp cho giao thương và sản xuất nên khu vực Đông Nam Bộ thu hút được rất nhiều doanh nghiệp lớn và các khu công nghiệp, giải quyết lượng lớn việc làm cho người dân đồng thời tạo đà…